Ogłoszenia dotyczące witryny

Ogłoszenie

Ogłoszenie

by Robert Fidytek -
Number of replies: 0

15.02.2021 r. Elżbieta Żurawik: Bardzo proszę o przekazanie uczniom, że stypendia będą przyznawane jeden raz w roku szkolnym na przełomie czerwca i lipca. O terminie składania dokumentów będę uczniów informować mailowo.