Ogłoszenia dotyczące witryny

Older topics...

Available courses

Kurs wspierający zajęcia z informatyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Kurs wspierający zajęcia z ZZP z Informatyki - pierwszy rok nauki.

Kurs wspierający zajęcia pozalekcyjne z informatyki w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"