Ogłoszenia dotyczące witryny

Ogłoszenie

by Robert Fidytek -

15.02.2021 r. Elżbieta Żurawik: Bardzo proszę o przekazanie uczniom, że stypendia będą przyznawane jeden raz w roku szkolnym na przełomie czerwca i lipca. O terminie składania dokumentów będę uczniów informować mailowo.


Available courses

Kurs wspierający zajęcia z informatyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Kurs wspierający zajęcia z ZZP z Informatyki - pierwszy rok nauki.

Kurs wspierający zajęcia pozalekcyjne z informatyki w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"