Narzędzie RFQuiz - przyśpieszenie procesu tworzenia pytań testowych na platformę Moodle
Robert Fidytek
Robert Fidytek

Krok 1: Wczytaj pytania w formacie RFQuiz

zastosuj ujemną cząstkową punktację w pytaniach wielokrotnego wyboru
zabezpiecz przed kopiowaniem treści zadań

     Wczytaj nowy przykład: mat-fiz, inf, język, zadania, różne

Wklej pytania zapisane w formacie RFQuiz:Wprowadzania pytań testowych na platformie Moodle potrafi być zadaniem bardzo czasochłonnym i monotonnym. Do każdego pytania jest dołączonych szereg pól, które trzeba uzupełnić. Czasami błędna konfiguracja pytania może powodować jego niepoprawne działanie. Zdarza się, że musimy też wykazać się znajomością składni pewnych pytań, aby móc je poprawnie utworzyć. Dokładając do tego opóźnienia spowodowane przeciążeniem platfromy Moodle lub problemy związane z przepustowością łącza internetowego niejednokrotnie staje się to powodem frustracji.

Narzędzie RFQuiz ma przyśpieszyć proces wprowadzania pytań testowych na platformie Moodle. Jego zadaniem jest utworzenie (na podstawie pliku tekstowego) bazy danych pytań na platformę Moodle. Sam import wszystkich pytań na platformę trwa krócej niż utworzenie na niej ręcznie jednego pytania. Na etapie tworzenia pytań nie jest nam potrzebna platforma Moodle i nie jest wymagany nawet Internet. Wpisujemy pytania do zwykłego pliku tekstowego w formacie RFQuiz. Sam format jest bardzo intuicyjny. Posiada on tylko jeden znak drukowalny specjalny "|". Musimy wprowadzić treści pytań i odpowiedzi, a narzędzie RFQuiz pozostałe rzeczy za nas samo skonfiguruje i przeliczy.

Instrukcja tworzenia pytań testowych w formacie RFQuiz

Narzędzie RFQuiz konwertuje pytania zapisane w formacie RFQuiz do formatu Moodle XML, który umożliwia zaimportowanie tych pytań do platformy Moodle. Pisanie pytań należy zacząć od napisania nazwy kategorii i oddzielić ją pustą linią. Następne należy wpisywać pytania, które też należy oddzielać pustymi liniami. Jeśli chcesz w treści pytania umieścić zwykły znak "|" musisz to zrobić w sposób "||".

1. Kategorie

Pytania na platformie Moodle są zapisywane w kategoriach. Dzięki temu mamy możliwość ich pogrupowania w zależności od ich przeznaczenia. Nazwą kategorii może być dowolny łańcuch znaków nie zawierający znaków "|" i "/". Wpisaną nazwę kategorii powinno się oddzielić pustą linią. Tworzone pytania zostaną zapisane do ostatnio utworzonej kategorii. W jednym zestawie pytań możemy utworzyć wiele kategorii, a tworzone pytania mogą być zapisywane w różnych kategoriach. Jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia w danej kategorii podkategorii należy zrobić to następująco:

Egzaminy/Egzamin termin 1

Zostanie utworzona kategoria "Egzaminy", a w niej podkategoria "Egzamin termin 1". Jeśli kategoria o danej nazwie będzie już istniała, to nie będzie ona ponownie tworzona.

2. Pytanie jednokrotnego i wielokrotnego wyboru

Treść pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru może składać się z jednej lub wielu linii tekstu. Każda poprawna odpowiedź musi być poprzedzona znakami "1|", a niepoprawna odpowiedź musi być poprzedzona znakami "0|". Każde pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru musi mieć co najmniej dwie odpowiedzi. Każda odpowiedź powinna się zawierać w jednej (niekoniecznie krótkiej) linii tekstu.
Jeżeli pierwsza wprowadzona odpowiedź jest poprawna, a wszystkie pozostałe błędne, to pytanie zostanie potraktowane jako pytanie jednokrotnego wyboru. W pozostałych przypadkach pytanie zostanie potraktowane jako pytanie wielokrotnego wyboru.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie jednokrotnego wyboru zapisane w formacie RFQuiz
Wskaż najdłuższą rzekę w Polsce.
1|Wisła
0|Odra
0|Dunaj
0|Warta

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami zapisane w formacie RFQuiz
Wskaż polskie rzeki.
1|Wisła
0|Nil
1|Odra
0|Tamiza

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią zapisane w formacie RFQuiz
Wskaż najdłuższą rzekę w Polsce.
0|Warta
1|Wisła
0|Odra
0|Dunaj

3. Pytanie typu prawda/fałsz

Dla poprawnej odpowiedzi pytanie prawda/fałsz powinno zaczynać się od znaków "1|", a dla fałszywej odpowiedzi powinno się rozpoczynać od znaków "0|". Treść pytania może składać się z wielu linii.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie typu prawda/fałsz zapisane w formacie RFQuiz
1|Najdłuższa polska rzeka to Wisła.

4. Pytanie typu krótka odpowiedź

Treść pytania może składać się z wielu linii. Jest to pytanie, na które należy odpowiedzieć poprzez napisanie krótkiego tekstu. Musi ono posiadać co najmniej jedną odpowiedź prawidłową i może posiadać dowolną ilość odpowiedzi częściowo prawidłowych. Odpowiedzi powinny rozpoczynać się od nowej linii. Prawidłowa odpowiedź powinna być poprzedzona znakami "100%|", natomiast jeśli odpowiedź jest częściowo prawidłowa np. w 50%, to powinna zostać poprzedzona znakami "50%|". Każda odpowiedź powinna zostać umieszczona w osobnej linii.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie typu krótka odpowiedź zapisane w formacie RFQuiz
Jakie miasto jest stolicą Polski?
100%|Warszawa
80%|Wwa
80%|W-wa
10%|W

5. Pytanie typu dopasuj odpowiedzi

Pytania posiadają tyle samo pytań, co odpowiedzi. Do każdego pytania należy dopasować jedną odpowiedź. Pytania i odpowiedzi nie powinny się powtarzać.
Treści pytań i odpowiedzi powinny być poprzedzone polecenie wprowadzającym informującym, co należy zrobić. Każde pytanie i odpowiedź powinny być wprowadzone w osobnej linii w formacie "treść pytania|treść odpowiedzi". Treści odpowiedzi powinny być krótkie.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie typu dopasuj odpowiedzi zapisane w formacie RFQuiz
Dopasuj liczebniki główne.
thirteen|13
fourteen|14
fifteen|15
sixteen|16
seventeen|17
eighteen|18
nineteen|19

6. Pytanie zagnieżdżone (uzupełnianka lub wybór w tekście)

Pytania zagnieżdżone umożliwiają umieszczenie w tekście pytań z krótką odpowiedzią lub listy rozwijanej z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania z krótką odpowiedzią powinny zostać umieszczone w tekście w formacie " |odpowiedź| ". Listy rozwijane z jedną poprawną odpowiedzią powinny być umieszczone w tekście w formacie " |odp. poprawna|odp. niepoprawna 1|odp. niepoprawna 2|odp. niepoprawna n| ". W obu przypadkach treść odpowiedzi powinna się rozpoczynać znakami " |" (spacja i znak "|"), a kończyć znakami "| " (znak "|" i spacja). Znaki "|" znajdujące się wewnątrz listy rozwijanej nie mogą być poprzedzone i zakończone znakiem spacji.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie zagnieżdżone zapisane w formacie RFQuiz
Książkę pt. "Krzyżacy" napisał |Henryk Sienkiewicz|Adam Mickiewicz|Juliusz Słowacki|Jan Długosz|Jan Matejko|.
Jest to powieść |historyczna|przygodowa|podróżnicza|.
Główny bohater to |Zbyszko| z Bogdańca herbu |Tępa Podkowa|, bratanek Maćka z Bogdańca.

7. Pytanie typu esej (nowość !!!)

Eseje są to pytania otwarte. Odpowiedź trzeba przesłać w formie tekstu lub w pliku.
Pytanie typu esej w pierwszej linii powinno zawierać tylko znak "|", a w kolejnych liniach powinna się znaleźć treść pytania.

Interpretacja pytania przez Moodle Przykładowe pytanie typu esej zapisane w formacie RFQuiz
|
Jaka jest różnica pomiędzy ...

8. Umieszczanie wzorów, grafiki i kodów programów (nowość !!!)

Interpretacja zadania do wykonania przez platformę Moodle Przykładowe zadanie do wykonania zapisane w formacie RFQuiz
Przykładowy zestaw pytań

Wskaż równanie okręgu.
0|[wzor]y=2x+1[/wzor]
1|[wzor]x^2+y^2=5^2[/wzor]
0|[wzor]y=x^2-\pi[/wzor]
0|[wzor]x^2-y^2=6^2[/wzor]

Dla r=1 i h=1 oblicz pole całkowite stożka.
[br]
[img]http://matfiz24.pl/wp-content/uploads/2014/12/stozek.png,60%,60%[/img]
[br]
Otrzymany wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.
100%|7,6
100%|7.6
50%|7,5
50%|7.5

(PHP) Uzupełnij poniższy kod programu w taki sposób, aby na ekranie została wypisana wartość 19.
[kod]
$i = 1;
$suma = 5;
[br]
while ($i <= |4|) {
$suma += ++$i;
}
echo $suma;
[/kod]

9. Pytanie typu zadanie do wykonania zapisane w formacie RFQuiz (nowość !!!)

Zadanie do wykonania jest to pytania otwarte, na które nie można udzielić odpowiedzi. Można je użyć do generowania losowych zestawów zadań. Na platformie Moodle standardowo brakuje takiej funkcjonalności. Narzędzie RFQuiz rozwiązuje ten problem.

Zadanie do wykonania powinno rozpoczynać się od znaku "|", a dalszej części linii i w kolejnych liniach powinna się znaleźć treść zadania.
Zadań do wykonania nie powinno się łączyć z innymi typami pytań w jednej składowej Quiz, gdyż jego rolą jest jedynie wyświetlenie treści zadania.

Interpretacja zadania do wykonania przez platformę Moodle Przykładowe zadanie do wykonania zapisane w formacie RFQuiz
|Narysuj wykres funkcji:
[wzor]f(x)=\left\{ \begin{array}{ccc} \sin{x}&dla&x<0\\ 0&dla&x=0\\ \cos{x}&dla&x>0 \end{array} \right.[/wzor]

Zadania do wykonania doskonale nadają się do generowania losowych zestawów zadań za pomocą składowej Quiz. Rozwiązania zadań z tak wygenerowanego zestawu zadań powinny zostać wysyłane za pomocą składowej Zadanie. Poniżej przedstawiono przykład, który tworzy 3 kategorie zadań na platformie Moodle i w każdej z utworzonych kategorii tworzy po 2 zadania. Oto szczegółowa instrukcja generowania zestawu zadań przy użyciu narzędzia RFQuiz i platformy Moodle.

Widok przykładowych losowych zestawów zadań do wykonania na platformie Moodle
Wylosowano po jednym zadaniu z każdej kategorii.
Przykładowa baza zadań zapisana w formacie RFQuiz
Losowy zestaw zadań 1:

Losowy zestaw zadań 2:
Przykładowy zestaw/Zadania1

|Udowodnij równość zbiorów [wzor]A \cap B = (A \cup B) \cap (A \cup B)[/wzor].

|Udowodnij równość zbiorów [wzor]A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)[/wzor].

Przykładowy zestaw/Zadania2

|Dany jest wykres funkcji:
[img]https://www.matemaks.pl/grafika/g0152.jpg,25%,25%[/img]
Określ dziedzinę i zbiór wartości dodatnich.

|Dany jest wykres funkcji:
[img]https://www.matemaks.pl/grafika/g0152.jpg,25%,25%[/img]
Określ dziedzinę i zbiór wartości ujemnych.

Przykładowy zestaw/Zadania3

|Rozwiąż układ równań:
[wzor]\left\{\begin{array}{rcl}
x+3y&=&5\\
2x-y&=&3
\end{array} \right.[/wzor]

|Rozwiąż układ równań:
[wzor]\left\{\begin{array}{rcl} 5x-3y&=&21\\ x-2y&=&7 \end{array} \right.[/wzor]


Procedura importu pytań zapisanych w formacie RFQuiz na platformę Moodle.

  1. Wklej/wpisz zestaw pytań w formacie RFQuiz i kliknij przycisk "Sprawdź zgodność z formatem RFQuiz".
  2. Jeśli są błędy to przeedytuj wprowadzone pytania. Jeżeli nie ma błędów kliknij na przycisk "Konwertuj na format Moodle XML". Zostanie pobrany plik.
  3. Zaloguj się do Moodle. W "Bazie pytań" wybierz "Import". Ustaw format importowanego pliku na "Format Moodle XML". Do sekcji "Importuj pytania z pliku" przeciągnij plik z pytaniami w formacje Moodle XML. Następnie kliknij przycisk "Import". Po kliknięciu przycisku "Kontynuuj" pytania powinny zostać zaimportowane do Moodle.
  4. Mając już utworzoną bazę danych pytań na platformie Moodle możesz przejść do tworzenia quizów ...

Zgłaszanie uwag: Robert Fidytek (robert.fidytek (at) gmail.com)